logo

Kakovost pirotehničnih izdelkov in kemična sestava

Kemična sestava pirotehničnih izdelkov je določena s ciljem varnosti in kakovosti.

Šele za tem pride na vrsto želeni efekt, ki naj bi ga določeni pirotehnični izdelek vseboval. To določi osnovni seznam kemikalij, ki se uporabljajo za dosego tega cilja. Seveda lahko uporabniki pri nakupu dveh različnih izdelkov, različnih dobaviteljev, a enakega efekta, hitro vidijo, da je v sami predstavi lahko velika razlika. Kaj pripelje do tega, potrošniku, nerazumljivega dogodka, saj izdelka vsebujeta enak efekt, kaliber izstrelka in izstrelki enako Neto Eksplozivno Maso (NEM- vsota pirotehničnih zmesi v posameznem izdelku, naboj za dvig, razpršilni naboj in efekt). Odgovor na to je enostaven. Kot smo že omenili, lahko agent kupi pirotehnične izdelke pri tretji osebi na kitajskem, ki zasleduje cilj minimalnih stroškov, po še sprejemljivi predstavi, ali pa jih proizvedemo sami s ciljem doseči najboljšo predstavo in ne minimalne stroške. To privede, da prvi uporabljajo B ali C razred kakovosti kemikalij, s katerimi je še moč doseči predpisane standarde, mi pa uporabljamo A kakovost kemikalij. Razlika v čistosti in trajanju efekta je zaradi te razlike v kakovosti kemikalij očitna, čeprav je njena teža, NEM, enaka.

Drugi problem, pa se pojavi še pri sami deklarirani količini NEM-a v samem izdelku. Namreč EN standard za izdelke dovoljuje, da Neto Eksplozivna Masa v samih izdelkih variira za 15% od certificirane količine. Praviloma se po naših testih kitajski proizvajalci odločajo, da njihovi izdelki vsebujejo od 10-14% manj pirotehnične mase, kot je deklarirano, kar nekaj pa je takih, ki dovoljeno mejo 15% presežejo v zasledovanju cilja nižje cene.

Tako sta omenjena pirotehnična izdelka, po videzu, deklaraciji NEM-a in efektu enaka, a v realnosti zelo različna. Kupec prvega je razočaran, kupec drugega pa zadovoljen. Recimo, da sta pirotehnična izdelka deklarirana z 900g NEM-a. Prvi jih ima v resnici samo 770g in teh 770g sestavljajo kemikalije kakovosti B ali C, medtem ko ima drugi 900g in kakovost kemikalij razreda A. Oba izdelka pa še vedno zadovoljujeta kriteriju EN standarda in sta kot taka popolnoma sprejemljiva za trg, kar je seveda prav, a tako nastanejo razlike med enako deklariranimi izdelki, ki pa, dokler kupec le teh ne prižge, tega ne more vedeti.

Pirotehnika podjetja PIRO PLANET vedno sledi cilju najvišje varnosti in kakovosti. Zato smo zaupanja vreden partner naših zvestih kupcev.

logo