logo

Kemikalije v pirotehničnih izdelkih in vpliv na kakovost zraka v času njihove uporabe – pregled študije Malta 2005 in primerjava s Slovenijo

ognjemetni izdelki Piro Planet

Za uvod naj povemo, da so vsi pirotehnični izdelki, ki so registrirani za prodajo v Sloveniji in na trgu EU v skladu z zahtevami standarda EN15947.

Le-ta določa sestavo in omejitve pri tem, v skrbi za zdravje ljudi in njihovega premoženja. Tako taka pirotehnika ne vsebuje nevarnih kemikalij za zdravje ljudi, kot se to v zadnjem času, seveda samo v času prodajne sezone, objavlja v medijih po Sloveniji. Zakaj bi Evropska komisija dovoljevala nekaj, kar tako zelo škoduje zdravju ljudi? Odgovor je preprost, NE BI. Tu se poraja vprašanje zakaj se potem pojavljajo ti senzacionalistični, zavajajoči in škodoželjni članki in obvestila uradnih državnih agencij in inštitutov?

V preteklih letih lahko opazimo v medijih v času sezone prodaje pirotehničnih izdelkov v decembru, razne članke, ki govorijo o vplivu uporabe pirotehničnih izdelkov na kakovost zraka, predvsem v povečanju delcev PM10. Pirotehnični izdelki, glede na način delovanja, torej izgorevanje, zagotovo dodajajo določen del delcev PM10 k skupni količini omenjenih delcev. Pravzaprav v omenjenem opazovanem obdobju, od 31.12 med 21.00h in 1.1. 03.00h, skupna vrednost preseže priporočene mejne vrednosti v času od 23.00h in 02.00h.

Odgovor na to je seveda znan. Večina pirotehničnih izdelkov se prižge okoli polnoči v prehodu iz starega v novo leto. V kolikor bi se omenjena količina izdelkov enakomerno prižigala skozi celoten dan 31.12., v obdobju 24ur, mejna vrednost ne bi bila presežena, a tak scenarij je seveda popolnoma hipotetičen in enak želji, da bi se jutranja prometna konica porazdelila čez celotno dopoldne enakomerno, a se ne, ker bi večina ljudi zamudila na delo.

Vsaka prekoračitev določenih mejnih vrednosti je potencialno škodljiva za zdravje ljudi, o tem ni dvoma in ravno na to »noto« se opirajo članki in študije ARSO in povzetki novinarjev različnih medijskih hiš. V nadaljevanju vam razkrijemo tudi druge podatke in informacije, ki omejene članke osvetlijo tudi iz drugega zornega kota, z informacijami, ki to onesnaženje primerjajo z drugimi, vsakodnevnimi, ki so za družbo in ARSO sprejemljivi, čeprav mnogo bolj prispevajo k onesnaženosti zraka skozi celotno leto in ne samo 4 ure v letu.

Za začetek si poglejmo celotno tabelo uporabljenih kemikalij, ki se uporabljajo pri sestavi pirotehničnih zmesi za pogon in same barvne efekte, ki razsvetljujejo silvestrski večer.

 • Kalijev nitrat (KNO3)
 • Kalijev perklorat (KClO4)
 • Barijev nitrat (Ba(NO3)2)
 • Stroncijev karbonat (SrCO3)
 • Bakrov oksid (CuO)
 • Ogljik (C)
 • Žveplo (S)
 • Kriolit (Na3AlF6)
 • Magnezij (Mg)
 • Aluminij (Al)
 • Magnalij (Mg + Al zlitina)
 • Ovalicin ( C16H24O5 )
 • Bizmutov oksid (Bi2O3)
 • Fenolna smola
 • Polivinil klorid (C2H3Cl)n
 • Titan (Ti)
 • Natrijev oksalat (Na2C2O4)
 • Kalijev hidrogen ftalat (C8H5KO4 )
 • Stroncijev sulfat (SrSO4)
 • Antimonijev sulfit (Sb2S3)
 • Dekstrin (C6H10O5)n
 • Kalijev benzoat (C7H5KO2)

 

Seveda se količina posameznih kemikalij močno razlikuje, saj so nekatere v vsakem efektu in pogonu (žveplo, ogljik), spet druge samo pri točno določenem pirotehničnem efektu.

Da bodo številke bolje razumljive, jih je potrebno dati v neki okvir, ki ga imamo za merilo v vsakodnevnem življenju. Edina prava in resna študija, ki je bila izpeljana na temo vpliva pirotehnike na kakovost zraka, je bila izvedena s strani Malteške univerze v letu 2005 (poročilo izdano v letu 2010), ko je bil standard in zahteve za izdelavo pirotehničnih izdelkov manj oster, kot je danes. Ker pa je to edina res profesionalna analiza na omenjenem področju, se nam zdi primerno, da jo predstavimo in vzporedimo s porabo pirotehnike na  dan 31.12. v Sloveniji in prispevku le te k slabši kakovosti zraka.

Količina uporabljene pirotehnike v Sloveniji in Malti ter njen vpliv na kakovost zraka:

Študija, ki je bila izvedena na Malti v letu 2005 je nadzirala kakovost zraka v poletnem obdobju julij-oktober, ko imajo na Malti tradicionalno ob praznovanju cerkvenih zavetnikov, v Sloveniji poznano kot »žegnanje v fari«, tri dnevno festivalno dogajanje, ki ga sestavlja obvezna uporaba zelo raznolikih pirotehničnih izdelkov. Ocena porabljenih izdelkov za omenjeno obdobje je zelo težavna, saj so imeli analitiki na razpolago samo podatke o uvozu aluminija, ki predstavlja del kemikalij uporabljenih v izdelavi pirotehničnih efektov. Delež aluminija v pirotehnični zmesi predstavlja približno 4% te mase, a variira glede na posamezne izdelke. Ker je Malta tudi država, kjer je proizvodnja pirotehničnih izdelkov tradicija, ki na Malti živi že stoletja, je ocenjeno, da je količina porabljenega aluminija enaka  vsaj 1,5 kratniku uradno uvožene količine (neprijavljena proizvodnja, neprijavljen uvoz). Prijavljena količina aluminija za to obdobje je znašala 16.000 kg, kar pomeni, da se je za izdelavo pirotehnike v omenjenem obdobju porabilo zagotovo vsaj 24.000 kg te kovine.

Na tem mestu, si za lažjo predstavo kasnejših ugotovitev potegnimo vzporednico s porabo omenjene kovine v pirotehniki v Sloveniji. Zelo točna ocena je, da se v Sloveniji v času med 25.12 in 2.1. v izdelkih porabi okoli 2.000 Kg omenjene kovine, torej le 8,3% tiste, ki je bila v opazovanem obdobju porabljena na Malti.

Drug pomemben element je seveda površina na kateri se omenjena količina pirotehničnih izdelkov porabi. Tako silvestrovanja, javna in zasebna, so enakomerno razpršena po Sloveniji in večji delež zabavne pirotehnike se v Sloveniji porabi na deželi in ne v mestih. Malta meri 316 km2, medtem ko Slovenija meri 20.273 km2. Površina Malte predstavlja le 1,56% velikosti Slovenije.

Prvi pomemben podatek, za razumevanje zaključkov do katerih je prišla omenjena študija in obenem razumevanje oddanih emisij v času silvestrovanj v Sloveniji, je naslednji:

Na Malti so v opazovanem obdobju porabili 12 krat več pirotehničnih izdelkov, kot jih v opazovanem obdobju porabimo v Sloveniji. Ker je opazovano obdobje na Malti ravno 12 krat daljše od slovenskega, lahko zaključimo, da je poraba za omenjeni obdobji zelo primerljiva, če ne enaka. Razliko pa seveda predstavlja prostor v katerega se oddajo omenjene emisije in ta je na Malti 64 x manjši, kot je v Sloveniji. Podatek, do katerega smo prišli z analizo podatkov je, da je zrak v Sloveniji 64 krat manj obremenjen z emisijami, ki jih odda gorenje pirotehnike, kot je na Malti. Za razumevanje tega pa je nujno potrebno pogledati, kaj predstavlja ta 64 krat močnejša obremenitev zraka na Malti, da bomo lahko primerljivo in kredibilno potegnili zaključke o tem, kakšna je realna obremenitev zraka v Sloveniji.

Kot smo v uvodu napisali, so določena onesnaževala zraka v EU in Sloveniji splošno sprejeta in se jih le tu in tam omenja, čeprav predstavljajo največji delež onesnaževal, ki poslabšujejo kakovost zraka v Sloveniji, predvsem z delci PM10 in deli kovin v prahu. Promet, ki je daleč največji onesnaževalec , je bil v študiji vzet za vzporedno primerjavo. Študija primerja onesnaženost praha z kovinami na obremenjeni cesti v Londonu s posameznimi merilnimi mesti na Malti (mesta v bližini, kjer je uporabljeno največ pirotehnike). Rezultat je pokazal, da je onesnaženost statistično praktično enaka s to razliko, da so prebivalci v Londonu ob merilnem mestu vsak dan obremenjeni s takimi koncentracijami kovin v prahu, na Malti po večini 12 tednov poleti in 10 dni v času silvestrovanja. V Sloveniji pa smo statistično obremenjeni kar 64 krat manj in še to samo v času 4 dni od 30.12.-2.2. Tako smo v Sloveniji  statistično 80 krat manj obremenjeni kot prebivalci ob merilnem mestu v Londonu in še to to samo statistično, saj študija v Londonu ni zajela časa med 20.12. in 10.1., ko tudi v Veliki Britaniji porabijo veliko pirotehnike za zabavo v silvestrskem času.

Zaključek, ki sledi iz obsežne študije in primerjave porabe pirotehnike med Malto in Slovenijo je, da je v Sloveniji v času silvestrovanj zrak 64 krat manj obremenjen, kot je ta obremenjen na Malti, a na Malti do danes še niso sprejeli nikakršnih ukrepov za zmanjšanje porabe pirotehnike, ker za to ni ne potrebe, ne statističnih dokazov, da ta, kar 64 krat večja obremenjenost, škodi zdravju ljudi na Malti.

Tu je potrebno poudariti, da ARSO in njihove meritve, ki so bile narejeni na dan 31.12. v Ljubljani in Novi Gorici, ne izključujeta prometa, ki prispeva mnogo večji del k onesnaženosti z delci  PM10 kot pirotehnični izdelki in ne kurilnih naprav na trda goriva, ki prav tako dodajo velik del h količini delcev  PM10, kar je za Slovenijo že dokazano in prepoznano kot problem. Torej, poročilo ARSO navaja samo, da se je v obdobju njihovih meritev 31.12 med 09.00h in 03.00 naslednjega dne, v času okoli polnoči močno povečal delež delcev PM10, za kar je zagotovo v tistem času odgovorna uporaba pirotehničnih izdelkov, a ne navajajo kolikšen del celotne količine dokazljivo prispevajo pirotehnični izdelki in koliko povečan promet v mesto, po mestu in iz mesta po zaključku silvestrskih prireditev in koliko, izjemoma, podaljšani čas ogrevanja, ki v običajnih dneh preide na nočni način ob 22.00h, na 31.12., pa je po večini podaljšan do 02.00h naslednjega dne.

Dokazano je, da pirotehnika zagotovo doda k onesnaženosti zraka na dan 31.12, a le za zelo kratek čas. S primerjavo podatkov med Slovenijo in Malto, ki je opravila edino pravo in neodvisno študijo o vplivu uporabe pirotehnike na kakovosti zraka, pa je jasno, da smo v Sloveniji zelo daleč stran od onesnaženosti, ki NI prepoznana kot problematična (64 krat nižja onesnaženost zraka), a vseeno v času pred uporabo pirotehničnih izdelkov v Sloveniji pričnejo deževati javna opozorila ARSO medijem in občinam o škodljivosti uporabe pirotehničnih izdelkov za kakovost zraka, katerim sledijo naslovi v mediji, kot so »Ognjemet, tako lep, a tako STRUPEN«?!

Omenjene objave ARSO tudi povedo, kako so v svoji raziskavi zaznali v prahu tudi delce Kadmija, Stroncija, torej težkih kovin, ki dokazano škodujejo zdravju ljudi.

Tudi omenjena študija, ki so jo izvedli na Malti je zasledila sledi omenjenih težkih kovin, a le sledi. S takšno besedno kategorizacijo se opiše količine, ki so zanemarljive za zdravje ljudi. Kot smo napisali v začetku je študija potekala v letu 2005, ko so se omenjene kovine res še uporabljale v izdelavi pirotehnike, a vse to se je z letom 2008 končalo. Od tedaj je uporaba omenjenih kovin prepovedana in se jih ne uporablja v procesu izdelave pirotehničnih zmesi. Vsi pirotehnični izdelki na trgu EU morajo biti od tedaj v skladu s standardom EN15947 in ne smejo vsebovati omenjenih kemikalij, kar tudi preverjajo neodvisni inštituti, ki so pooblaščeni za to s strani Evropske komisije za nadzor nad kakovostjo pirotehnike, ki se uvaža v EU.

Študija tudi opozarja na dve kemikaliji, ki bi lahko bili škodljivi za zdravje ljudi, in sicer govorijo o Bariju in Antimonu. Uporaba teh dveh kemikalij, se v nekaterih študijah kaže kot potencialno nevarna za zdravje ljudi v drugih to verjetnost zanikajo. Kljub vsemu se je pirotehnična industrija obrnila v smer izogibanja uporabi omenjenih kemikalij in iskanju nadomestnih kemikalij, ki zapolnjujejo njihovo vrzel v izdelavi nekaterih efektov. Tako sta bili omenjeni kemikaliji, kljub nedokazanem vplivu na zdravje ljudi v industriji že skoraj v celotni zamenjani z drugimi kemikalijami. Za občutek lahko povemo, da je bilo v letu 2017 v Sloveniji porabljeno v pirotehničnih izdelkih le okoli 135 Kg antimonijevega sulfita in 2400 kg barijevega nitrata, kar predstavlja 0,27% in 4,8% porabljene pirotehnične zmesi. Pričakovano je, da se bosta omenjeni kemikaliji z letom 2020 preventivno popolnoma umaknili iz seznama uporabljenih kemikalij v proizvodnji pirotehničnih izdelkov, čeprav študije, ki bi dokazovala nekatere namige, ni. K temu stremimo proizvajalci ravno z namenom, da se izognemo kakršnikoli možnosti vplivanja na zdravje ljudi h kateri bi prispevala sama uporaba pirotehničnih izdelkov.

Obsežna študija, ki je bila tako izvedena v letu 2005 na Malti ugotavlja, da seveda obstaja povezava med količino delcev PM10 in uporabo pirotehnike, a kljub izjemni koncentraciji oddanih emisij v primerjavi s Slovenijo (64 krat več), ta dokazano ne škodi ljudem nič bolj kot življenje ob bolj obremenjeni cesti, kjer predstavlja glavni vir delcev PM10 promet. V tem času od izvajanja študije, pa do danes, so se na tem področju stvari še izboljšale, tako da bi enaka študija v 2017 pokazala, da škodljivih težkih kovin več ni zaznati in da je omenjeni, pogojno sporni kemikaliji, možno zaznati le v sledeh.

Kot omenjeno je v Sloveniji 64 krat nižja obremenjenost zraka s strani uporabe pirotehnike in zato so izjave nekaterih državnih institucij in agencij, kako močan vpliv ima uporaba pirotehničnih izdelkov na kakovost zraka v Sloveniji in s tem na zdravje ljudi  senzacionalistična, zavajajoča in škodljiva, saj ljudje brez pomisleka verjamejo izjavam, ki jih podajo »strokovne« agencije in inštituti države in ne dvomijo v njihovo strokovnost kot tudi ne dvomijo v strokovnost medijskih hiš, ki takšne objave povzemajo in širijo preko svojih kanalov (TV, radio, internet), ne da bi preverili ozadje, strokovnost in primerljivost takšnih obvestil za javnost s strani omenjenih agencij in inštitutov.

Pirotehnični izdelki, ki se uvažajo na trg EU, so v skladu z standardom EN15947 in ne vsebujejo snovi nevarnih za zdravje ljudi, količina delcev PM10, ki jo povzročajo, tako kot kurilne naprave, promet, kajenje cigaret in drugi vsakdanji viri v življenju po Sloveniji, pa količinsko zanemarljivo prispevajo k skupni količini teh delcev v zraku. Tu bi lahko, kot v mnogo drugih primerih obtožb s strani državnih agencij in medijev, od katerih prebivalci pričakujejo relevantna in resnično tehtna opozorila v tako občutljivem segmentu kot je zdravje ljudi, mirno rekli, da se išče in izpostavlja kamenček v reki, medtem ko je pravi problem gora ob reki. Tako se resnične onesnaževalce zraka kot so kurilne naprave, promet, kajenje cigaret, kurjenje v naravi, industrija… itd, NE IZPOSTAVLJA, čeprav so to tisti pravi krivci za slabši in ne slab zrak, ki ga dihamo v Sloveniji v času novoletnih praznikov.

Za konec pa vam predstavljamo še primerljivo tehtan prikaz, koliko delcev PM10 odda uporaba pirotehnike na silvestrovanjih. Tak prikaz bo razumel vsak bralec, brez strokovnega predznanja.  Celotna količina delcev PM10 je manjša od količine, ki jo prispevajo kadilci v Sloveniji v enem samem dnevu in manjša od količine, ki jo v Sloveniji odda promet v eni sami uri jutranje prometne konice. Je količina alarmantna? O tem bo verjetno odločala zdrava pamet in ne obvestila  agencij in medijev, želimo pa si, da bi kdo od omenjenih akterjev napravil pravo strokovno študijo na to temo, takšno kot so se je leta 2005 lotili na Malti, če vztrajajo, da je uporaba pirotehnike tako velik problem. Mi smo jim pri tem zagotovo pripravljeni pomagati.

PIRO PLANET d.o.o.

E-povezavo do celotne študije najdete TUKAJ.

logo