logo

Novice

Podjetje PIRO PLANET d.o.o. je specializirano za proizvodnjo in promet s pirotehničnimi izdelki. Naš prednostni cilj je proizvodnja in distribucija pirotehnike najvišjega kakovostnega razreda, ki nudi največ zadovoljstva in varnosti uporabnikom naših izdelkov.

Celo desetletje je minilo od kar smo v Sloveniji dobili nov zakon o pirotehničnih izdelkih (2008), a napačno poročanje medijev o tem, kdaj in katere pirotehnične izdelke se lahko uporablja, se vrsti iz leta v leto. Takšno zavajajoče poročanje povzroča poslovno škodo in zmedo, saj uporabniki dobijo informacijo o prodaji in uporabi pirotehničnih izdelkov s strani prodajalcev in diametralno nasprotno informacijo s strani medijev.

Za uvod naj povemo, da so vsi pirotehnični izdelki, ki so registrirani za prodajo v Sloveniji in na trgu EU v skladu z zahtevami standarda EN15947.

Le-ta določa sestavo in omejitve pri tem, v skrbi za zdravje ljudi in njihovega premoženja. Tako taka pirotehnika ne vsebuje nevarnih kemikalij za zdravje ljudi, kot se to v zadnjem času, seveda samo v času prodajne sezone, objavlja v medijih po Sloveniji. Zakaj bi Evropska komisija dovoljevala nekaj, kar tako zelo škoduje zdravju ljudi? Odgovor je preprost. NE BI!

Tu se poraja vprašanje zakaj se potem pojavljajo ti senzacionalistični, zavajajoči in škodoželjni članki in obvestila uradnih državnih agencij in inštitutov?

Kemična sestava pirotehničnih izdelkov je določena s ciljem, kateri želeni efekt, naj bi določeni pirotehnični izdelek vseboval. To določi osnovni seznam kemikalij, ki se uporabljajo za dosego tega cilja. Seveda lahko uporabniki pri nakupu dveh različnih izdelkov, različnih dobaviteljev, a enakega efekta, hitro vidijo, da je v sami predstavi lahko velika razlika. Kaj pripelje do tega, potrošniku, nerazumljivega dogodka, saj izdelka vsebujeta enak efekt, kaliber izstrelka in izstrelki enako Neto Eksplozivno Maso (NEM- vsota pirotehničnih zmesi v posameznem izdelku, naboj za dvig, razpršilni naboj in efekt).

logo