pirotehnika piro planet
pirotehnika piro planet
pirotehnika piro planet

Podjetje PIRO PLANET d.o.o. je specializirano za proizvodnjo in promet s pirotehničnimi izdelki. Naš prednostni cilj je proizvodnja in distribucija pirotehnike najvišjega kakovostnega razreda, ki nudi največ zadovoljstva in varnosti uporabnikom naših izdelkov.

Kako dosegamo ta cilj?

Od leta 2017 velja za pirotehnične izdelke, ki se prodajajo na trgih EU, obvezna certifikacija v skladu s standardom EN15947, ki predstavlja tehnično podlago, katero morajo vsi izdelki izpolnjevati, da pridobijo oznako CE. Seveda standard postavlja določene kriterije kakovosti, katerim je potrebno zadostiti, kar pa ne pomeni, da se na da narediti še več za kakovost in varnost, kot zahteva sam standard. Prav k temu pa stremimo v PIRO PLANETU. Želimo, da pirotehnika naše blagovne znamke dosega višji kakovostni standard, kot pa ga od nas zahteva omenjeni predpis. Pot do tega je ena sama. Od uvoznikov smo morali v preteklih letih prestopiti na stran proizvajalcev pirotehnike. Zakaj? Samo proizvajalec s svojo tehnično dokumentacijo o izdelku lahko določa kakšna bo kakovost proizvoda na koncu proizvodnega procesa. Če z rezultatom ni zadovoljen, lahko še izboljša varnostne parametre in izdela še boljši in kakovostnejši izdelek.

V kolikor ostane uvoznik na strani agentov, ki kupujejo pirotehniko na kitajskem trgu od tretjih oseb, izgubi kakršnokoli možnost vplivanja na kakovost in predstavo samih pirotehničnih izdelkov in to ni v skladu s ciljem, ki smo ga dosegli in ga želimo pri podjetju PIRO PLANET tudi obdržati.

Eden izmed obveznih delov tehnične dokumentacije je tudi natančna kemična sestava pirotehničnih izdelkov. Pirotehnika podjetja PIRO PLANET vsebuje samo dovoljene in neškodljive kemikalije, kot to določa evropska direktiva in jo pooseblja EN standard. Seveda pa lahko pirotehnika tudi tu vsebuje boljše ali kakovostno slabše oblike določene kemikalije, a še vedno mora le ta zadostovati kriterijem postavljenim v standardu. Tudi tu sledimo enaki strategiji in izbiramo samo A kvaliteto uporabljenih kemikalij, kar seveda za kitajske proizvajalce pirotehnike ne velja, saj zasledujejo cilj najnižje cene, po še sprejemljivi kakovosti. V preteklih nekaj letih pa smo s testi pirotehničnih izdelkov kitajskih proizvajalcev celo potrdili trditev, da največkrat ti izdelki ne zadostujejo omenjenemu standardu, kar pa je za nas popolnoma nesprejemljivo in v nasprotju z našo vizijo in cilji.

Pirotehnika podjetja PIRO PLANET tako predstavlja najboljšo zmes med kakovostjo, ceno in samo pirotehnično predstavo izdelkov.
Še naprej si bomo prizadevali, da bo naša pirotehnika v sami špici, ne samo na trgu Slovenije, ampak tudi na trgu EU, zato se že pripravljamo na spremembo omenjenega standarda, ki prihaja v naslednjem letu in bo prinesla nove izzive za proizvajalce pirotehnike, hkrati se pa že veselimo novih izzivov in dni, ko bomo lahko našim uporabnikom predstavili nove pirotehnične izdelke.

PIRO PLANET d.o.o.