Kdaj je dovoljena prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov?

Prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov sta dovoljena vse leto, razen izdelkov, katerih glavni učinek je pok. Ti so podvrženi strožjemu režimu, tako pri prodaji kot pri uporabi.

Pirotehnični izdelki katerih glavni učinek je svetloba ali pok:

Zakon omejuje prodajo in uporabo izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, in sicer prodajo na čas 19. 12. – 31. 12. in uporabo na čas 26. 12. – 1. 1.
Naš prodajni program, ki obsega več kot 80 pirotehničnih izdelkov ima samo en izdelek, katerega glavni učinek je pok kategorije F1. To je Macolca iz skupine PASJIH BOMBIC. VSI ostali izdelki, KATERIH GLAVNI UČINEK JE SVETLOBA in ne POK, se lahko kupujejo in uporabljajo skozi celotno leto. Uporaba v samem dnevu, pa je omenjena na čas od 6.00h – 22.00h.

Med pirotehnične izdelke katerih glavni učinek je svetloba štejemo:

 • Kombinacije ognjemetnih baterij
 • Ognjemetne baterije
 • Rakete
 • Fontane
 • Rimske svečke
 • Talne vrtavke
 • Vrtavke
 • Čudežne svečke
 • Prasketajoče kroglice
 • Ognjene vozičke

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok (npr. petarde), je v Republiki Sloveniji strogo prepovedana.

Ognjemetni izdelki kategorije F1 so izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Ne glede na to je izdelke, ki imajo glavni učinek pok, prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Torej več kot 99% vseh pirotehničnih izdelkov NIMA koledarske omejitve prodaje in uporabe.

Medijsko izpostavljanje enega, ki pa to ima, je zavajajoče in neprofesionalno. Še posebej, ker vsako leto omenjeno temo najavijo z uvodno špico »Od danes, 26.12., lahko kupujete pirotehnične izdelke«, kar je popolna izmišljotina, ki izvira iz popolnega nepoznavanja zakona o pirotehničnih izdelkih in nerazumevanja tehničnih izrazov kot sta:

 • izdelek katerega glavni učinek je pok
 • izdelek katerega glavni učinek je svetloba

Zaradi napačnih informacij se tako prenekateri uporabnik ne odloči za nakup, ker se znajde v vrtincu popolnoma diametralnih informaciji, kdaj se lahko kupuje pirotehnične izdelke in kdaj uporablja. Vsi ostali, ki se odločijo za nakup, pa le tega, za vsak slučaj, prestavijo na čas od 26.12.-31.12., kar za nas trgovce predstavlja zelo veliko logistično obremenitev, saj je zaloga po trgovinah zakonsko omejena.

Izvleček zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI):

34. člen

(razvrstitev pirotehničnih izdelkov po kategorijah)
(1) Ognjemetni izdelki so razvrščeni v naslednje kategorije:
– kategorija F1: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih;
– kategorija F2: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem;
– kategorija F3: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi;
– kategorija F4: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam (splošno znani kot »ognjemetni izdelki za poklicno uporabo«) in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi.

– kategorija P1: pirotehnični izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost, razen ognjemetnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča;
– kategorija P2: pirotehnični izdelki, s katerimi lahko ravnajo ali jih uporabljajo samo osebe s strokovnim znanjem, razen ognjemetnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča.

35. člen

(omejitve za prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov)

(1) Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od:
– 14 let za kategorijo F1,
– 16 let za kategorijo F2,
– 18 let za kategorije F3, P1 in T1.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1 in F2 dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

(3) Pirotehnične izdelke kategorij F3, F4, P2 in T2 lahko kupuje, poseduje ali uporablja samo pravna oseba in podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, razen baterij in kombinacij po standardu SIST EN 14035-5 iz kategorije 3, do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan po standardu SIST EN 14035-15 iz kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku, ki jih lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo tudi fizične osebe stare najmanj 18 let, pod pogojem, da baterije ali kombinacije ne vsebujejo rakete, ognjemetne bombe, bombe v možnarju in izdelkov, katerih glavni učinek je pok, iz standardov SIST EN 14035.

(4) Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.

(5) Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3 katerih glavni učinek je pok, je prepovedana.

(6) Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 1. januarja.

(7) Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo.

(8) Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca.

(9) Fizičnim osebam je prepovedana:
– predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka;
– uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih;
– lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi;
– preprodaja pirotehničnih izdelkov.